Výkonnostní položky aby ze sebe Vaši koně vydali opravdu vše

Chronův časovač

Cena: 2 pasy

Chronův časovač umožňuje Vašim koním dělat pokroky dvojnásobnou rychlostí, a tak zakončit svůj trénink již v mladém věku.

Dovednosti, které Chronův časovač ovlivňuje, jsou jízda, trénink a učení v soutěžích.

Uvědomte si, že Chronův časovač nezdvojnásobí dovednosti, které Váš kůň bude moci získat. Pouze mu umožní zdvojnásobit jeho rychlost učení

Morpheovy paže

Cena: 3 pasy

Morpheovy paže Vám umožňují uložit svého koně ku spánku a nechat ho stárnout kolikrát budete chtít, aniž byste spotřebovali růstové body. Tuto věc lze použít jen u koní starších 3 let.

Povšimněte si dobře: vliv Morpheových paží na nesmrtelné koně končí ve věku 30 let. Když tohoto věku dosáhnou, nelze již dále koně nechávat neomezeně růst. Samozřejmě, že koně s Morpheovými pažemi již nadále nenacházejí růstové body.

Kámen mudrců

Cena: 3 pasy

Kámen mudrců dává nesmrtelnost kterémukoliv koni, kterého si vyberete! Protože je to velmi vzácný kámen, jeho cena je výjimečná. Nesmrtelní koně se během svého života reprodukují.

Nesmrtelnost se nepřenáší na hříbata, protože je určena výlučně pro koně, na nějž byla aplikována.

Nyktin balíček

Cena: 6 pasů

Nyx, bohyně noci, Vám umožní zvýšit výkon jednoho z Vašich koní tím, že Vám dává možnost nechat ho růst, aniž byste používali růstové body, učinit ho nesmrtelným a trénovat ho dvakrát tak rychleji.

Kromě toho Vám Nyx ještě nabízí svou hvězdu. Ta Vám umožní probouzet Vašeho koně v 6 hodin ráno namísto v 8. Získáte tak více času se svým koněm během dne.

Tato položka může být podávána koním, kteří jsou 18 nebo více měsíců staří. Můžete ji užívat bez omezení, pouze s výjimkou v podobě Morpheových paží mezi 18 měsíci a 3 roky. Tímto způsobem nebudete muset užívat růstových bodů a nebudete muset čekat na denní stárnutí.

Roh hojnosti

Cena: 1 pas

Roh hojnosti je nacpán poklady jen a jen čekajícími na to, až se vysypou ven...

Pokaždé, když nějaký otevřete, naleznete peníze, předměty z Černého trhu a růstové body! Můžete také objevit nějaké vybavení pro Vaše koně

Zkuste štěstí a otevřete Roh hojnosti!

Kus oblaku

Cena: 1 pas

Kus oblaku je v důsledku své vzácnosti a křehkosti čímsi nedocenitelným. Síla tohoto kusu oblohy se s ničím jiným nedá srovnat, protože Vám umožňuje cestovat zpátky v čase. Tím, že svému koni podáte Kus oblaku o 4 měsíce omládne a Vy obdržíte dva růstové body!

Uvědomte si prosím, že tento objekt nestárne a nemění historii Vašich úkonů. Podáte-li kus oblaku ve 4 hodiny odpoledne, Váš kůň omládne o 4 měsíce, avšak v jeho dni bude stále 4 hodiny odpoledne. Proto doporučujeme nepodávat Kus oblaku svému koni příliš pozdě, protože jinak nebudete mít možnost uložit svého koně k spánku a nechat ho růst. Kus oblaku nemění energii, zdraví ani morálku koně.

Kus oblaku lze použít jen jednou.

Abyste nenarušili časový cyklus, smíte dát svému koni jen dvacet Kusů oblaku. Poté se již návrat v čase může začít vymykat kontrole a kůň může zmizet, protože tato mocná věc si zahrává s mocnými silami!

Lze jej dávat pouze koním a poníkům přesahujícím 5 let věku; před dosažením tohoto věku by mohl narušit jejich růst.

 

Zboží pro přizpůsobení dodá Vašim koním unikátní styl

Balíček Harmonie

Cena: 3 pasy

Balíček Harmonie Vám nabízí všechny dostupné možnosti úpravy vzhledu Vašeho koně.

Zároveň získáte dvě unikátní výhody:

 • Můžete měnit krajinu Vašeho koně kolikrát jen chcete pomocí Heliova paprsku
 • Získáte Zlaté parohy pro výběr nové podoby zvířecího kamaráda (neplatí pro božské kamarády)

Pouze koně se zbarvením, které je kompatibilní s Heliovým paprskem, mohou použít balíček Harmonie. Zároveň musí být starší 18ti měsíců.

Zlaté jablko

Cena: 1 pas

Zlaté jablko Vám umožňuje změnit zbarvení Vašeho koně. Můžete si vybrat nová zbarvení, která navrhli hráči na Howrse. Tato zbarvení bývají překrásná. Jen se podívejte.

Zlaté jablko lze použít pouze na koně a poníky, kteří jsou alespoň 1 a půl roku staří a speciální zbarvení se nepřenášejí na hříbata.

Zlaté jablko má přednost před Krví Medusy. Dáte-li svému koni Zlaté jablko a později ho přeměníte na Pegase, Váš kůň si ponechá zbarvení, které získal Zlatým jablkem.

Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

 


 • Výdrž: +5 %
 • Rychlost: +5 %
 • Drezura: +5 %
 • Cval: +5 %
 • Klus: +5 %
 • Skok: +5 %

Heliův paprsek

Cena: 1 pas

Heliův paprsek Vám umožňuje umístit koně do nádherné krajiny vytvořené ostatními hráči. A navíc Váš kůň bude šťastný a jeho morálka bude vždy 100%.

Vracejte se sem často – nové krajiny se průběžně přidávají!

Heliův paprsek může být použit u koně od 1 roku a 6 měsíců

Krev Medusy

Cena: 1 pas

Krev Medusy je velmi vzácným produktem, který se těží ze dna oceánu. Je zdrojem všech pegasů, což jsou okřídlení koně. Tito pegasové se dokážou reprodukovat, avšak jejich hříbata jsou normální koně.

Krev Medusy můžete podávat pouze koním a poníkům starším více než 1 rok a 6 měsíců.

Zlaté jablko má větší moc než Krev Medusy. Dáte-li svému koni Zlaté jablko a on se poté změní na Pegase, ponechá si zbarvení zlatého jablka a křídla se na něm neobjeví.

Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

 


 • Výdrž: +3 %
 • Rychlost: +4 %
 • Drezura: +4 %

  Apollonova lyra

  Cena: 1 pas

  Apollonova lyra Vám umožňuje přizpůsobit si jména Vašich koní a přidat barvy a malé obrázky.

  U koní, kteří mají Apollonovu lyru, můžete změnit jejich jméno kolikrát jen budete chtít.

  Černá perla

  Cena: 2 pasy

  Základní myšlenka

  Černá perla Vám umožní zaslat ilustrace pro Zlaté jablko, Heliův paprsek a Zlaté parohy.

  Musíte mít alespoň 5 bodů karmy pro použití Černé perly!


  Tvorba

  Chcete-li vytvořit novou ilustraci, musíte použít specializovaný software (např. Photoshop nebo Gimp, který je zdarma).

  Avšak pamatujte si, že nikdy nesmíte kopírovat! Můžete se inspirovat například fotografií (ale jen inspirovat) a Vaše zbarvení může být realistické nebo tak fantastické, jak si jen budete přát.

  Chcete-li odeslat ilustrace, musíte použít poskytnutou šablonu:

  • pro Zlaté jablko
  • pro Heliův paprsek
   • Černý rámeček značí umístění koně v krajině, abyste mohli Vaši krajinu správně nastavit
   • Rámeček a kůň musí být odstraněny před odesláním Vaší ilustrace
  • pro Zlaté parohy
   • Horní rámeček je pro probuzeného kamaráda
   • Spodní rámeček je pro spícího kamaráda

  Váš obrázek musí být umístěn na průhledném pozadí na poskytnuté šabloně. Nesmíte měnit velikost nebo formát této šablony.

  Do ilustrací přidejte pod kamarády a koně drobný stín, aby se lépe integrovaly do hry.


  Publikování

  Pokud odešlete ilustraci, nebude zveřejněna ihned.

  • Nejdříve musí být ověřena náším týmem, abychom se ujistili, že splňuje kritéria pro přijetí
  • Poté o ní budou hlasovat ostatní hráči

  Pokud Vaše ilustrace projde všemi koly, na konci měsíce bude dostupná ve všech verzích Howrse. Pokud však hráči Vaši ilustraci neodhlasují, získáte pasy zpět.

  Pokud je některá z Vašich ilustrací vybrána, můžete získat až 40 pasů (Další podrobnosti v nápovědě).


  Kritéria pro přijetí

  Ilustrace, které nesplňují podmínky, budou vyloučeny.
  Vyhrazujeme si právo odmítnout ilustraci bez nutnosti vysvětlení.

  Zlaté jablko

  Heliův paprsek

  • Kůň musí být uprostřed rámečku s průhledným pozadím a musí vyplnit alespoň 90% rámečku
  • Kůň musí být na průhledném pozadí
  • Ilustrace nesmí obsahovat nic jiného než koně (např.: žádné pozadí, žádní lidé, žádná tráva...)
  • Tažní koně nejsou povoleni
  • Kůň s jakýmkoliv vybavením nebo dekou nebude přijat
  • Pouze jeden kůň v jedné ilustraci

   Zlaté parohy

   • Krajina musí vyplnit celý prostor v průhledném rámečku
   • Když se podíváte na náhled, kůň se nesmí vznášet nad zemí
   • Ilustrace vytvořeny opakováním vzoru nebo obrázku nejsou dovoleny

    Platné pro všechny ilustrace

    • Kamarád musí být uprostřed rámečku s průhledným pozadím a musí vyplnit alespoň 90% rámečku
    • Kamarád musí být zaslán na průhledném pozadí
    • Ilustrace nesmí obsahovat nic jiného než kamaráda (např.: žádné pozadí, žádné znaky, žádná tráva...)
    • Probuzený kamarád musí být vždy nad spícím kamarádem.
    • Musí být jasný rozdíl mezi probuzeným a spícím kamarádem
     • Fotky nejsou povoleny (ani žádné jejich úpravy)
     • Ilustrace nesmí být rozmazaná ani nekvalitní.
     • Ilustrace nesmí pocházet z 3D scény
     • Ilustrace musí být v požadovaném formátu
     • Na obrázku se nesmí objevovat lidé
     • Ilustrace nesmí být příliš oříznuta
     • Ilustrace nesmí být nevhodná pro mladé hráče (např.: žádná krev)
     • Nepodepisujte Vaše ilustrace
     • Nesmíte znovu přetvořit již existující ilustrace nebo obrázky vytvořené jinými hráči
     • Nesmíte znovu přetvořit ilustrace ze hry

 

 

Chovatelské zboží pro zajištění výkonnosti potomků Vašich koní

Heřin balíček

Cena: 3 pasy

Bohyně Hera Vám umožňuje reprodukci, tím že Vám nabízí předměty, které pak můžete použít na svých klisnách. Získejte dvojčata dvakrát tak rychle a s vrozenými dovednostmi zvýšenými o 50%. Vyberte si jejich zbarvení ze zbarvení schválených pro jejich plemeno díky Heřinu právu. Upozornění! Balíček Hera je třeba na klisnu aplikovat ještě před jejím spářením a platí jen pro jedno připuštění!

Slzy Afrodité

Cena: 1 pas

Slzy Afrodité mohou o 50% zvýšit vrozené dovednosti potomků Vaší klisny zrozených po její další březosti. Takže hříbě, které by normálně mělo vrozené dovednosti +12, +6, +5, +8, +10, +7 ve výdrži, rychlosti, drezuře, cvalu, klusu a skoku bude Slzami Afrodité vylepšeno na +18, +9, +8, +12, +15, +11.

Klisny, jimž podáte Slzy Afrodité, si pečlivě vybírejte. Vrozené schopnosti závisejí na kvalitě rodičů a pokud rodiče nejsou dostatečně dobří, pak takoví nebudou ani jejich potomci. V takovém případě nemá cenu Slzy Afrodité plýtvat, protože v podstatě akorát přijdete o jeden pas.

Slzy Afrodité pak spolu s Proutkem plodnosti budou mít vliv na dvě hříbata, která se narodí.

Diova hromová tyč

Cena: 1 pas

Diova hromová tyč Vám umožňuje změnit pohlaví Vašich koní. Březí klisny nemohou mít z této věci užitek. Valaši se díky Diově hromové tyči nestanou reprodukce schopnými klisnami.

Proutek plodnosti

Cena: 1 pas

S proutkem plodnosti porodí Vaše klisna identická dvojčata, až bude příště březí.

Cena ohřebení se nemění.

 

Bonusové zboží pro vylepšení dovedností a kondice Vašeho koně

Poseidonův balíček

Cena: 3 pasy

Za každé bouře Poseidon vytrousí nějaké šupiny, které jsou pečlivě schraňovány pro výrobu sedlářského zboží. Toto sedlářské zboží pak koním, kteří jej mají na sobě, dodává velké množství Poseidonovy síly.

Koně, kteří mají Poseidonovy podkovy, uzdu a sedlo získají Poseidonovy šupiny, které přidávají bonus ve všech dovednostech.

Aby měl možnost tohoto balíčku využít, musí být Vašemu koni alespoň 3 roky.

Voda mládí

Cena: 1 pas

Voda mládí Vašeho koně neomlazuje, avšak umožňuje mu stárnout po jednotlivých měsících, namísto po dvou měsících najednou. Znamená to, že Váš kůň bude žít déle!

Voda mládí nezvýší učenlivost Vašeho koně, avšak umožní Vám pečovat o něj dvakrát tak dlouho a máte-li hřebce, umožní dvojnásobné množství nabídek připouštění.

Černá orchidej

Cena: 1 pas

Černá orchidej vrací Vašemu koni plné zdraví, energii a morálku.

Pandořina skříňka

Cena: 1 pas

Pandořina skříňka Vám umožňuje oživit koně, kterého si vyberete, a vrátit mu zdraví a energii na 100%. Resuscitovaní koně se rodí ve stejném stavu v jakém byli, když pošli.

Koně převyšující věkem 25 let resuscitovat nelze, protože pošli v pokročilém věku a již pokojně odpočívají v Nebi.

Daphniny vavříny

Tento předmět nelze koupit za pasy.

Daphniny vavříny zvyšují dovednosti Vašeho koně rychlostním, drezurním a skokanským bonusem.

Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

 

 • Rychlost: +6 %
 • Drezura: +6 %
 • Skok: +6 %

  Zlaté ostruhy

  Tento předmět nelze koupit za pasy.

  Zlatými ostruhami můžete zvýšit rychlost, výdrž, cval, drezuru, skok a klus kteréhokoliv ze svých koní.

  Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

   

 • Výdrž: +9 %
 • Rychlost: +9 %
 • Drezura: +9 %
 • Cval: +9 %
 • Klus: +9 %
 • Skok: +9 %

  Mořský koník

  Tento předmět nelze koupit za pasy.

  Mořský koník přináší některému z Vašich koní dodatečné dovednosti v drezuře.

  Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

   

 • Drezura: +4 %

  Boreova lonž

  Tento předmět nelze koupit za pasy.

  Boreova lonž je bonusový předmět, který můžete použít k vylepšení výkonnosti koní v drezurních soutěžích. Dodává tyto bonusy:

  Zde jsou bonusy, které tato přeměna poskytuje:

   

 • Drezura: +6 %
 • Cval: +8 %
 • Klus: +8 %

Ostatní

Diamant

popis

     
     

Diamanty jsou speciální poukázky a lze je použít:

Můžete vyměnit 10 diamantů za pas.